Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna

Gminy Sztutowo

Mierzeja Wiślana

Słońce, gorący piasek

Trasy Nordic Walking

Piękna przyroda

Baza turystyczna

  2005

  W dniu 2 kwietnia 2004r, z inicjatywy władz Gminy Sztutowo, odbyło się

  pierwsze zebranie założycielskie Stowarzyszenie Lokalna Organizacja

  Turystyczna Gm. Sztutowo, na którym powołany został Komitet Założycielski

  w osobach: Jan Apanowicz, Waldemar Bartczak, Janusz Domaszewski. W dniu 03 czerwca 2005r dokonano wpisu do rejestru pod Nr 0000235576 do Krajowego Rejestru Sądowego.

  Pierwsze walne zebranie członków Lokalnej Organizacji Turystycznej

  odbyło się w dniu 22 czerwca 2005r na którym ukonstytuowały się władze:

  - Zarządu Stowarzyszenia LOT w osobach:

  1. Jan Apanowicz – przewodniczący Zarządu

  2. Janusz Domaszewski – v-ce przewodniczący Zarządu

  3. Bogusław Błaszak – v-ce przewodniczący Zarządu

  - Komisji Rewizyjnej w osobach:

  1. Waldemar Bartczak – przewodniczący

  2. Jacek Rudnicki - członek

  3. Anna Gancarczyk - członek

  W miesiącu marcu 2005r, z inicjatywy Zarządu LOT-u, rozpisany został wśród

  uczniów Gimnazjum w Sztutowie konkurs na logo Stowarzyszenia. Konkurs

  cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży Gimnazjum.

  Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez członków Lokalnej

  Organizacji Turystycznej. Powołana komisja wyłoniła laureatów:

  I miejsce – Olga Rudzińska – nagroda; rower turystyczny.

  Na wniosek członków LOT – Urząd Gminy w Sztutowie uruchomił

  Informację Turystyczną w Sztutowie, która cieszyła się dużym

  zainteresowaniem turystów oraz kwaterodawców ze Sztutowa.

  Członkowie LOT-u /z własnych środków finansowych/ wykonali w 2005r

  pierwszy folder turystyczny, który był rozprowadzany na targach turystycznych

  w Katowicach, Białymstoku i Warszawie.

  W sezonie letnim 2005 – przedstawiciele Zarządu LOT-u uczestniczyli w

  organizacji imprez kulturalno-sportowych między inn:

  - DZIEŃ RYBAKA w Kątach Rybackich,

  - SZTUTOWSKIE LATO 2005,

  - KONCERTY zespołów estradowych na plaży w Kątach Rybackich,

  - FESTIWAL piosenki szantowej w Sztutowie,

  - MISTRZOSTWA Jantarowego Wybrzeża w piłce siatkowej plażowej i

  nożnej,

  - MISTRZOSTWA Polski zrzeszenia weteranów siatkówki,

  - NOCNY turniej siatkówki plażowej w Kątach Rybackich,

  Dzięki dużemu zaangażowaniu i wsparciu władz Gminy Sztutowo wydana

  została „GAZETA WCZASOWA” – informator dla turystów.

  Realizując promocję regionu Mierzei Wiślanej kol. Domaszewski, za aprobatą

  członów LOT-u, zorganizował „Bank” zdjęć i bazę informacji członków LOT-u

  co w efekcie dało utworzenie folderu na lato 2006r, oraz strony internetowej LOT-u.

   

   

  2006

  W dniu 31 marca 2006r odbyło się II Walne Zebranie CzłonkówStowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Sztutowo.

  Na posiedzeniu Zarządu w dniu 18.10.2006r podjęto 2 uchwały:

  - o przyjęciu 3 nowych członków do Stowarzyszenia,

  - o przystąpieniu LOT-u do Pomorskiej Regionalnej Organizacji

  Turystycznej w Gdańsku. Przystąpienie do PROT-u zwiększy zdecydowanie nasze możliwości promocyjne Gminy Sztutowo - z uwagi na uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych oraz dofinansowania wydawnictw turystycznych i folderów naszego Stowarzyszenia.

  Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo brała ponadto czynny udział w spotkaniach organizacji pozarządowych, konferencjach oraz organizowała lub współorganizowała liczne imprezy sportowe.

  Do najważniejszych przedsięwzięć należy zaliczyć:

  - uczestnictwo w ramach projektu „Turystyka – Wspólna Sprawa”

  Europejskiego Funduszu Społecznego,

  - szkolenie kadr w „program doskonalenia kadr dla rozwoju produktów

  turystycznych /PARP/ 39/236/2004’w miejscowościach Krynica Morska,

  Stegna i Kąty Rybackie,

  - integracja z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie

  „rozwoju i promocji turystyki w powiecie nowodworskim”

  - uczestnictwo w konferencjach „projektu regionalnego programu

  operacyjnego dla woj. Pomorskiego” – Gdańsk, Nowy Dwór Gd.

  - Uczestniczenie w seminarium „EURO VELO R-10” Urząd

  Marszałkowski – Gdańsk,

  - współpraca i popieranie „Programu Rozwoju Dróg Wodnych – Delty

  Wisły i Zalewu Wiślanego” MDWE-70

  - opracowanie produktu w ramach pracy grup partnerskich gmin: Stegna,

  Sztutowo, Krynica Morska – Promenada Rowerowa z Mikoszewa doPiasków,

  - organizacja i współorganizacja imprez sportowych i kulturalnych o

  puchar Przewodniczącego LOT Gm. Sztutowo:

  1. Dzień Rybaka – 13 Ogólnopolski Turniej trójek piłki siatkowej – Mini

  Camp- Kąty Rybackie

  2. Mistrzostwa Polski juniorek w BEACH – SOCCER –Sztutowskie Lato,

  3. Zlot Żeglarski Rybina – Kąty Rybackie,

  4. 12 Otwarte Mistrzostwa Jantarowego Wybrzeża – Sztutowskie Lato,

  5. Puchar Lata w Piłce Plażowej – Sztutowskie Lato,

  6. 4 Regaty Łodzi Wiosłowych – Wilki Piknik Królewski – Wisła

  Królewiecka - Sztutowo,

  7. 3 Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej- Stowarzyszenia Weteranów

  Polski – „Na Wydmie Sztutowo”

  2007