Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna

Gminy Sztutowo

Mierzeja Wiślana

Słońce, gorący piasek

Trasy Nordic Walking

Piękna przyroda

Baza turystyczna

  Projekty LOT 2014

  I „Budowa miejsca rekreacji - siłowni zewnętrznej w Kątach Rybackich”

  Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej PROW LEADER Celem projektu jest:

  Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR Żuławy i Mierzeja poprzez budowę siłowni

  zewnętrznej w Kątach Rybackich.

  Operacja obejmuje zakup i montaż urządzeń siłowni oraz związaną z operacją akcję promocyjną.

  W ramach projektu planowane jest:

  1. siłownia zewnętrzna-8 urządzeń;urządzenia zostaną zamontowane na terenach sportowych

  w Kątach Rybackich przy ul. Rybackiej. Jest to miejsce często odwiedzane przez młodzież i osoby

  dorosłe przybywające tu z dziećmi na plac zabaw. Siłownia zewnętrzna będzie zwiększeniem oferty

  dla osób dorosłych. Będzie to również interesujące miejsce dla turystów.

  2. tablica informacyjna - o wymiarach 150x110 cm zawierająca informacje o urządzeniach i

  regulamin korzystania z siłowni.

  3.opracowanie i druk ulotek -1000 sztuk - propagujące siłownię jako miejsce sportu

  i rekreacji

  Koszt całej operacji to kwota 33524,90zł., z czego 25000,00 stanowi dotacja. Operacja musi być

  sfinansowana z własnych środków. Dopiero po rozliczeniu projektu zostanie przelana kwota 25

  000,00 zł. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację operacji w kwocie

  33524,90 zł. Celem zapewnienia finansowania zostanie wzięta pożyczka z Fundacji NIDA w

  kwocie16000,00 zł., składka członkowska Gminy Sztutowo zostanie podwyższona do kwoty 6000,00

  zł., brakujące środki w kwocie zł. zostaną uzupełnione ze środków Gminy Sztutowo, na co zostanie

  udzielona jednoroczna pożyczka w kwocie 11000,00 zł.. Pożyczka z Fundacji NIDA oraz Gminy

  Sztutowo zostanie spłacona w momencie wpływu dotacji z Urzędu Marszałkowskieg0 –

  25 000,00 zł. i środków własnych LOT – 2000,00 zł.

  II „Promocja Mierzei Wiślanej poprzez organizację Study Tour dla dziennikarzy polskich i zagranicznych”

  1) Projekt znalazł się na liście do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach

  PROW LEADER.

  2) Celem operacji jest szeroka promocja Mierzei Wiślanej jej zasobów naturalnych,

  historycznych i kulturowych poprzez realizację operacji zgodnie z zestawieniem

  rzeczowo- finansowym.

  Działania przewidują:

  I. Organizację study tour dla 4 grup dziennikarzy i tour- operatorów ze Szwecji, z Rosji, Niemiec i

  Polski ( po 10 osób )

  II. Opracowanie wydawnictw promocyjnych - opracowanie i druk folderów zawierających informacje

  o atrakcjach turystycznych Mierzei Wiślanej.

  Koszt całej operacji to kwota 62500,00 zł., z czego 50000,00 stanowi dotacja. Operacja musi być

  sfinansowana z własnych środków. Dopiero po rozliczeniu projektu zostanie przelana kwota 50

  000,00 zł. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację operacji w kwocie

  62500,00 zł. Celem zapewnienia finansowania zostanie wzięta pożyczka w kwocie 62 500,00

  zł. Z banku komercyjnego oferujące najniższe oprocentowanie. Poręczycielem pożyczki będzie Gmina

  Sztutowo. Kwota 50 000,00 zł. Zostanie spłacona w momencie wpływu na konto Stowarzyszenia

  dotacji. Pozostała kwota 12 500,00 zł. Stanowiąca wkład własny zostanie rozłożona do spłaty na okres 3 lat ze środków Stowarzyszenia.

  III. „Promocja Mierzei Wiślanej i Żuław poprzez przebudowę strony internetowej www.lot_sztutowo i produkcję materiałów promocyjnych.”

  Projekt znalazł się na liście do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW LEADER.

  Celem operacji jest szeroka promocja Mierzei Wiślanej jej zasobów naturalnych, historycznych i

  kulturowych.

  Działania w ramach realizacji projektu przewidują:

  1. przebudowa istniejącej strony internetowej LOT Gminy Sztutowo

  2. zakup i nadruk smyczy - będą wręczane gościom przybywającym na mierzeję Wiślaną, na

  smyczach znajdzie się adres strony www.lot_ sztutowo.pl

  3. opłata za serwer - celem utrzymania strony zaplanowano koszt utrzymania jej na serwerze

  mierzeja.pl

  4. opłata za pozycjonowanie - celem pokazania strony na najlepszych pozycjach w sieci i dzięki temu

  lepsze dotarcie do odbiorców

  5.projekt i druk folderów promujących walory Mierzei Wiślanej i Żuław- 1000 szt.

  Koszt całego projektu wynosi 13000,00 zł., dofinansowanie z UE 10 400,00 zł.