Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna

Gminy Sztutowo

Mierzeja Wiślana

Słońce, gorący piasek

Trasy Nordic Walking

Piękna przyroda

Baza turystyczna

Aktualności

Relacja z XV Walnego Zebrania Członków LOT Gminy Sztutowo

W dniu 12 marca 2018 r. o godz. 17.00 w Pensjonacie Wielorybek w Kątach Rybackich odbyło się XV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo.

W zebraniu uczestniczyło 16 osób na 24 aktywnych członków.

Przewodnicząca Zarządu, Krystyna Chabska zaprezentowała merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności Zarządu LOT za 2017 r. Pan Ryszard Madej przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej akceptujące pracę Zarządu.

Następnie podjęto uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Przewodnicząca podziękowała za współpracę swoim zastępcom Arkadiuszowi Łaczyńskiemu i Grzegorzowi Glarczyńskiemu, przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Ryszardowi Madej oraz osobom szczególnie zaangażowanym w działalność LOT-u tj. Annie Dominiak ( Ośrodek BUMERNAG), Marioli i Dariuszowi Weisbrot ( Smażalnia RYBACKA), Barbarze Majsterek (Willa OAZA), Ireneuszowi Chomentowskiemu ( Hotel & SPA TRISTAN), Wójtowi Gminy panu Jakubowi Farinade oraz zaproszonym gościom Alicji i Robertowi Zielińskim.

Kolejnym punktem zebrania był wybór nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej.

W tajnym głosowaniu wybrano Zarząd:

Przewodnicząca Zarządu: Krystyna Chabska

Wiceprzewodniczący: Grzegorz Glarczyński

Wiceprzewodnicząca: Tatiana Szloser

oraz członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący Komisji: Ryszard Madej

Członkowie: Igor Rudziński, Janusz Domaszewski

W sprawach różnych został poproszony o głos wójt gminy p. Jakub Farinade. Przedstawił aktualną sytuację w sprawie strategicznych inwestycji w naszej gminie: przekopu Mierzei Wiślanej, budowy ścieżek rowerowych, budowy obserwatorium astronomicznego. Był czas na pytania i wyjaśnienia.

Na zakończenie przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie i udział w zebraniu.

Powrót