Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna

Gminy Sztutowo

Mierzeja Wiślana

Słońce, gorący piasek

Trasy Nordic Walking

Piękna przyroda

Baza turystyczna

Aktualności

Odbyło się Walne Zebranie członków LOT

W dniu 7 marca 2017 r. podsumowaliśmy rok 2016 r. 

 

Zebranie odbyło się w gościnnym hotelu TRISTAN. Obecnych  było 17 osób, na 25 aktywnych członków. 

Przewodnicząca Zarządu, Krystyna Chabska przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu LOT Gminy Sztutowo oraz sprawozdanie finansowe za  rok 2016 – prezentacja multimedialna w załączeniu.

Pan Ryszard Madej zajął głos w imieniu Komisji Rewizyjnej. Komisja rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń i wydała pozytywną opinię o pracy Zarządu Organizacji w 2016 roku.                                                      Walne Zgromadzenie Członków LOT przyjęło Sprawozdanie Zarządu jednogłośnie oraz udzieliło absolutorium Zarządowi Organizacji.

Omówiono plan działania na 2017 r., w tym:

a)      włączenie się do organizacji imprezy Morsów w dniu 12 marca w Kątach Rybackich

b)      włączenie się do imprezy Bieg przez Mierzeją w dniu 22 kwietnia

c)      organizacja  Rajdu Nordic Walking i morsowania – tylko  w listopadzie, impreza weekendowa, 

d)      wznowienie folderu (wersja polsko – angielska )

e)       współudział przy uroczystości z okazji Dnia Rybaka

 Głos zabrał również wójt Gminy Sztutowo, pan Jakub Farinade. Omówił najważniejsze kwestie związane z przekopem Mierzei Wiślanej. Obiecał poprawić sezonowe kłopoty związane z wywozem śmieci oraz uporządkować transport turystów meleksami. Poinformował, że z uwagi na skromny budżet gminy, w tym sezonie nie zakłada się bogatych imprez.

Powrót